E&K Informatisering B.V. levert ondersteuning bij de invoering van uw tekenkamer-automatisering. Aanvullend worden wij regelmatig ingeschakeld bij, en gevraagd voor het uitvoeren van teken- en ontwerpwerkzaamheden daar waar het aan capaciteit of de nodige specialistische kennis ontbreekt.

Mede op basis van ons AutoCAD specialisme bieden wij ondersteuning in de vorm van:

Opstellen en invoeren van Tekenkamervoorschriften

Organiseren Tekening- en Documentbeheer

Uitvoeren Tekenwerkzaamheden

Project Documentatie Organiseren

Advisering in hard- en software

Migratie trajecten

Opleiden eindgebruikers

Begeleiden van eindgebruikers